KONSULT.EXPERT - PROBLEMY TECHNICZNE


Najczęstszą przyczyną problemów technicznych jest korzystanie z niewłaściwej (lub nieaktualnej) przeglądarki internetowej lub brak zezwolenia na dostęp do mikrofonu i kamery z przeglądarki.

UWAGA - sprawdź dokładnie ustawienia dostępu kamery i mikrofonu, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, w której jest dostęp tylko do kamery a do mikrofonu już nie (i odwrotnie).

Z jakiej przeglądarki internetowej muszę korzystać?
 • Musisz korzystać z aktualnej przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox
 • Na urządzeniach z systemem Android musisz korzystać z aktualnej przeglądarki Google Chrome dla Androida lub Mozilla Firefox dla Androida.
 • Z przeglądarki systemu iOS (Safari) nie jest możliwe odbycie konsultacji wideo i audio. W tej przeglądarce działa tylko konsultacja czatowa.
 • Platforma nie działa również z przeglądarki Microsoft Edge

Spis Treści - Google Chrome

Zezwolenie na dostęp kamery i mikrofonu w Google Chrome

Na niektórych stronach w Chrome, takich jak Google Hangouts czy Skype, możesz używać kamery i mikrofonu. Czasem trzeba jednak przyznać im odpowiednie uprawnienia. Jak nadać uprawnienia platformie Konsult Expert?

 1. Otwórz Chrome.
 2. Wejdź na stronę, która chce korzystać z mikrofonu i kamery.
 3. W oknie z adresem internetowym, po lewej stronie kliknij w zielony napis “bezpieczna” Wyświetlą Ci się podstawowe informacje o witrynie. Znajdź kamerę i mikrofon i sprawdź czy zezwalasz na ich korzystanie.

Zezwalaj: strona będzie mogła używać kamery i mikrofonu. Pojawi się prośba o potwierdzenie tego wyboru.

Blokuj: strona nie będzie mogła używać kamery ani mikrofonu. Uwaga: po wybraniu tej opcji niektóre strony nie będą działać (np. nie będzie można dołączyć do wideokonferencji).


Aby zarządzać stronami, które mają dostęp do kamery i mikrofonu, wykonaj te kroki:

 1. Otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej - Ustawienia.
 3. Kliknij na samym dole po lewej stronie- ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. Znajdź sekcję mikrofon i kamera.
 5. Zaznacz w nich jedną z podanych opcji:

Uwaga: jeśli używasz urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, administrator sieci mógł już ustawić opcje kamery i mikrofonu. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome.


Zmiana dostępu wtyczki Adobe Flash do kamery i mikrofonu

Jeśli wejdziesz na stronę, która używa Adobe Flash Playera, może ona poprosić o uprawnienia do korzystania z mikrofonu i kamery w systemach Windows, Linux i Chrome OS. Możesz zarządzać tymi ustawieniami dostępu:

Mikrofon: wybierz mikrofon, którego chcesz używać, i dostosuj głośność.

Kamera: wybierz kamerę, której chcesz używać.

Uwaga: jeśli korzystasz z urządzenia z Chrome w pracy lub szkole, ustawienia dostępu do urządzeń mógł określić administrator sieci. W takim przypadku nie możesz ich tutaj zmienić. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome.

Zezwól: tym razem strona może użyć kamery i mikrofonu. Możesz zaznaczyć Zapamiętaj, aby strona mogła używać kamery i mikrofonu także później.

Odmów: strona nie będzie korzystać z kamery ani mikrofonu. Uwaga: po wybraniu tej opcji niektóre strony nie będą działać (np. nie będzie można dołączyć do wideokonferencji).


GOOGLE CHROME MACBOOK

 1. Wejdź w Ustawienia (Prawy górny róg)
 2. W zakładce INFORMACJE (po lewej stronie) możesz sprawdzić czy przeglądarka jest aktualna
 3. Aby ustawić kamerę i mikrofon, wejdź w Ustawienia Zaawansowane na dole strony (Pokaż ustawienia zaawansowane).
 4. Następnie przejdź do sekcji prywatność i wejdź w Ustawienia Treści.
 5. Następnie, zjeżdżając w dół, znajdź Mikrofon i Kamerę. Gdy zmienisz ustawienia kliknij Gotowe.

W trakcie konsultacji:

Gdy po raz pierwszy wchodzisz do pokoju rozmowy automatycznie powinna pojawić się prośba o zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu.
W trakcie konsultacji możesz modyfikować dostępność do kamery i mikrofonu klikając w ikonę kamery w prawym górnym rogu.

Po kliknięciu w Zarządzaj Ustawieniami Multimediów zostaniesz przeniesiony do ustawień kamery i mikrofonu.

Jeśli w trakcie konsultacji coś nie działa i nie wiesz dlaczego wejdź w Widok - Programista - Narzędzia dla programistów

Wyświetli Ci się wtedy okno, w którym na czerwono będą zaznaczone błędy np. brak połączenia z internetem, brak dostępu do kamery i mikrofonu. W wypadku, gdy coś będzie zaznaczone na czerwono, zrób print screen (zrzut ekranu) i prześlij go do naszej pomocy technicznej.


CHROME DLA SYSTEMU WINDOWS

 1. Wejdź w Ustawienia (Prawy górny róg)
 2. W zakładce INFORMACJE (po lewej stronie) możesz sprawdzić czy przeglądarka jest aktualna
 3. Aby ustawić kamerę i mikrofon, wejdź w Ustawienia Zaawansowane na dole strony (Pokaż ustawienia zaawansowane).
 4. Następnie przejdź do sekcji prywatność i wejdź w Ustawienia Treści.
 5. Następnie, zjeżdżając w dół, znajdź Mikrofon i Kamerę. Gdy zmienisz ustawienia kliknij Gotowe.

W trakcie konsultacji:

Gdy po raz pierwszy wchodzisz do pokoju rozmowy automatycznie powinna pojawić się prośba o zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu.
W trakcie konsultacji możesz modyfikować dostępność do kamery i mikrofonu klikając w ikonę “BEZPIECZNA” w lewym, górnym rogu.

Znajdź ikonę kamera i mikrofon i ustaw na “zezwalaj”

Jeśli w trakcie konsultacji coś nie działa i nie wiesz dlaczego wejdź w więcej (trzy pionowe kropki) w prawym, górnym rogu, następnie w więcej narzędzi i narzędzia dla programistów.

Wyświetli Ci się wtedy okno, w którym na czerwono będą zaznaczone błędy np. brak połączenia z internetem, brak dostępu do kamery i mikrofonu. W wypadku, gdy coś będzie zaznaczone na czerwono, zrób print screen (zrzut ekranu) i prześlij go do naszej pomocy technicznej.

Wyświetli Ci się wtedy okno, w którym na czerwono będą zaznaczone błędy np. brak połączenia z internetem, brak dostępu do kamery i mikrofonu. W wypadku, gdy coś będzie zaznaczone na czerwono, zrób print screen (zrzut ekranu) i prześlij go do naszej pomocy technicznej.


Zezwolenie na dostęp kamery i mikrofonu w Google Chrome dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Włączanie i wyłączanie uprawnień

Wyświetlanie wszystkich uprawnień danej aplikacji

Aplikacje zainstalowane na urządzeniu:

 1. Otwórz na urządzeniu główną aplikację Ustawienia
 2. Kliknij Aplikacje lub Menedżer aplikacji (te opcje mogą mieć inne nazwy w zależności od używanego urządzenia).
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz zaktualizować.
 4. Kliknij Uprawnienia.
 5. Przesuń w prawo przełącznik przy uprawnieniu, które chcesz włączyć, aż zmieni kolor na zielony. Jeśli chcesz wyłączyć uprawnienie, przesuń przełącznik w lewo, aż zmieni kolor na szary.

Aplikacje błyskawiczne:

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia
 2. Wybierz Google Aplikacje błyskawiczne.
 3. Kliknij aplikację, by zobaczyć jej szczegóły..
 4. Znajdź sekcję „Uprawnienia”.

Wyświetlanie wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu z danymi uprawnieniami

 1. Otwórz na urządzeniu główną aplikację Ustawienia
 2. Kliknij Aplikacje lub Menedżer aplikacji (te opcje mogą mieć inne nazwy w zależności od używanego urządzenia).
 3. Kliknij ikonę koła zębatego Uprawnienia aplikacji.
 4. Kliknij Uprawnienia.
 5. Jeśli chcesz je włączyć dla danej aplikacji, przesuń przełącznik w prawo, aż zmieni kolor na zielony. Jeśli chcesz wyłączyć uprawnienie, przesuń przełącznik w lewo, aż zmieni kolor na szary.

Spis Treści - Mozilla Firefox

Zezwolenie na dostęp mikrofonu i kamery w Mozilla Firefox
Okno Informacje o stronie wyświetla szczegóły techniczne aktualnie odwiedzanej strony. Aby je otworzyć:
 1. Kliknij ikonę po lewej stronie paska adresu aby otworzyć Centrum kontroli.
 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie panelu rozwijanego.
 3. Kliknij przycisk Więcej informacji na następnym panelu.
 4. Okno informacji podzielone jest na kilka różnych paneli, których bardziej szczegółowy opis znajdziesz poniżej.

Używanie kamery
Określa, czy dana domena ma dostęp do twojej kamery. Dotyczy to stron, które mają możliwość rejestrowania obrazu jako zdjęcia lub wideo, takich jak serwisy do czatu wideo. Dostępne ustawienia to Zawsze pytaj, Zezwalaj, Blokuj.

Używanie mikrofonu
Określa, czy dana domena ma dostęp do twojego mikrofonu. Dotyczy to stron, które mają możliwość rejestrowania dźwięku, takich jak strony umożliwiające wideokonferencje. Dostępne ustawienia to Zawsze pytaj, Zezwalaj, Blokuj.


MOZILLA FIREFOX MACBOOK

 1. Kliknij w ikonę “i” w lewym górnym rogu a następnie w strzałkę przy www.konsultexpert.pl Następnie kliknij w Więcej informacji
 2. Wejdź w Uprawnienia - Używaj Kamery - Używaj Mikrofonu - Zezwalaj
W trakcie konsultacji
 1. Gdy po raz pierwszy wchodzisz do pokoju rozmowy automatycznie powinna pojawić się prośba o zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu.
 2. Później możesz modyfikować dostępność do kamery i mikrofonu w trakcie konsultacji klikając w ikonę “i” w lewym górnym rogu - od razu wyświetlą Ci się uprawnienia.

MOZILLA DLA WINDOWS

 1. Kliknij w ikonę “i” w lewym górnym rogu a następnie w strzałkę przy www.konsultexpert.pl Następnie kliknij w Więcej informacji
 2. Wejdź w Uprawnienia - Używaj Kamery - Używaj Mikrofonu - Zezwalaj
W trakcie konsultacji
 1. Gdy po raz pierwszy wchodzisz do pokoju rozmowy automatycznie powinna pojawić się prośba o zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu.
 2. Później możesz modyfikować dostępność do kamery i mikrofonu w trakcie konsultacji klikając w ikonę “i” w lewym górnym rogu - od razu wyświetlą Ci się uprawnienia.

Dostęp do kamery i mikrofonu w Mozilla Firefox z urządzeń mobilnych z systemem Android
Kiedy instalujesz oprogramowanie na urządzeniu z systemem Android, zobaczysz listę funkcjonalności instalowanej aplikacji z zapytaniem o możliwości korzystania z każdej z nich - na przykład korzystanie z aparatu, listy kontaktów lub położenia geograficznego. Każda z tych funkcjonalności ma krótki opis wyjaśniający sposób jej działania. Aby zainstalować oprogramowanie, musisz potwierdzić udostępnienie tych funkcji systemu Android instalowanemu oprogramowaniu. Firefox korzysta z niżej opisanych funkcjonalności. Podczas jego instalacji, system Android poinformuje cię o każdej z nich i poprosi o zezwolenie na korzystanie z niej przez Firefoksa. Podczas każdych odwiedzin strony wymagającej wykorzystania danej funkcjonalności (na przykład zrobienia lub przesłania zdjęcia lub określenia położenia telefonu), system Android wyświetli zapytanie o zezwolenie na jej użycie.

Wszystko jest ustawione, ale nadal pojawiają się problemy techniczne?
Pomocne może okazać się odświeżenie strony lub zamknięcie przeglądarki (zamknięcie, nie samo skasowanie okna) i ponowne zalogowanie się na Konsult.Expert
Może okazać się także, że problem techniczy leży po stronie klienta. Klienci dostają informację o konieczności posiadania aktualnej przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox i zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu, lecz nie zawsze ją czytają - dlatego w razie potrzeby przypomnij mu o tym.