Psycholog i Psycholog kliniczny
zajmuje się szeroko rozumianą pracą w dziedzinie zdrowia psychicznego - poradnictwem, diagnozą, terapią zaburzeń i dysfunkcji psychicznych. Zwykle specjalizuje się w określonych obszarach min.:
Interwencja kryzysowa
Pomoc i wsparcie osobom, które znalazły się w nagłym kryzysie. To Pomoc nastawiona na rozwiązanie bieżącego problemu.
Psycholog dziecięcy
Zajmuje się przede wszystkim terapią zaburzeń i dysfunkcji psychicznych u dzieci i młodzieży, a także oferuje wsparcie i poradnictwo dla rodziców.
Psycholog
Zajmuje się szeroko rozumianą pracą w zakresie zdrowia psychicznego, w szczególności poradnictwem, diagnozą oraz terapią zaburzeń i dysfunkcji psychicznych. Psychologowie i psychologowie kliniczni specjalizują się przeważnie w określonych obszarach
Psychodietetyka
pomoc osobom, które chcą m.in. bezpiecznie i skutecznie schudnąć, pokonać nieprawidłowe nawyki żywieniowe, zdrowo się odżywiać. To także pomoc osobom zmagającym się z otyłością, niedowagą lub zaburzeniami odżywiania.
Psychologia osób niepełnosprawnych
Pomoc w trudnościach , wynikających z niepełnosprawności ruchowej lub intelektualej.
Terapia Uzależnień
pomoc w wyjściu z uzależnienia (m.in. od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera, zakupów, seksu), mająca na celu powrót do prawidłowego funkcjonowania społecznego.
Psychologia osób starszych
pomoc psychologiczna osobom starszym (związana m.in. z: chorobą, lękiem przed śmiercią, stratą bliskiej osoby, osamotnieniem, depresja, wykluczeniem, wchodzeniem w nowe związki).
Pomoc osobom LGBT
pomoc osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym w kwestiach związanych z płcią, seksualnością, tożsamością, orientacją seksualną, relacjami (partnerskimi, rodzinnymi, społecznymi).
Psychoonkologia
pomoc osobom chorującym na nowotwory. To także wsparcie dla rodzin osób zmagających się z nowotworami.
Terapia Par
Konsultacje i psychoterapia partnerska
Psychologia pozytywna
Dziedzina psychologi zajmującą się komponentami dobrego samopoczucia i nastroju.
Psychologia pozytywna
Dziedzina psychologi zajmująca się komponentami dobrego samopoczucia i nastroju.
Psychoterapia pozytywna
Krótkoterminowe podejście do pracy z Klientem, integrujące nurt humanistyczny i psychodynamiczny
Psycholog dziecęcy
psycholog, który ukończył szkolenia dające odpowiednie przygotowanie do leczenia zaburzeń dzieci i młodzieży.
Terapeuta i Psychoterapeuta
zwykle psycholog (ale często też pedagog), który ukończył szkolenie z zakresu psychoterapii i uzyskał certyfikat psychoterapeuty. Do najpopularniejszych i najbardziej uznawanych przez środowiska naukowe należą szkoły terapeutyczne np. poznawczo – behawioralna, psychodynamiczna, systemowa, humanistyczna, interpersonalna.
język chiński
język norweski
Pedgagog
osoba, która ukończyła studia pedagogiczne i zajmuje się szeroko rozumianą pracą z dziećmi i młodzieżą.
Seksuolog
zwykle psycholog lub pedagog, który ukończył szkolenie z zakresu seksuologii, dzięki czemu jest przygotowana do leczenia zaburzeń i dysfunkcji seksualnych.
Psycholog chrześcijański
psycholog, który w swojej pracy szczególnie uwzględnia wartości chrześcijańskie.
Coach
osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu coachingu i pomaga ludziom w rozwoju ich naturalnego potencjału, osiągnięciu konkretnego celu, motywuje do działania. Coaching może dotyczyć doradztwa biznesowego, karierowego, interpersonalnego, finansowego, zdrowotnego.
METODY
Terapia i psychoterapia
Psychoterapia i terapia to zbiór różnych podejść i technik, które pomagają zrozumieć źródło aktualnych trudności i są nastawione na rozwiązanie problemów, poprawę jakości życia oraz rozwój osobisty. Wspólną cechą każdej psychoterapii jest stworzenie relacji terapeutycznej między klientem a terapeutą.
CBT
Skoncentrowana na zmianie negatywnych myśli i zachowań, które mają wpływ na nastrój. Zwykle wiąże się z wykonywaniem zadań domowych. Ta forma terapii jest zwykle krótkoterminowa. Na jej początku wyznaczane są konkretne cele, które klient chce osiągnąć.
Gestalt
Skoncentrowana na całości doświadczenia klienta, jego myślach, uczuciach i zachowaniach oraz skupieniu się na tu i teraz. W tym podejściu często wykorzystuje się odgrywanie scenek tzw. „psychodramy”. Relacja między klientem a terapeutą ma być elastyczna i niedogmatyczna
Terapia humanistyczna
Skoncentrowana na stworzenie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Terapeuta oferuje klientowi bezwarunkową akceptację, nie ocenia i nie krytykuje. Zakłada, że w takich warunkach każdy człowiek jest w stanie rozwinąć swój naturalny, wrodzony potencjał.
Terapia psychodynamiczna
Skoncentrowana na relacjach z rodzicami i rozwiązaniu nieświadomego konfliktu, który powstał w dzieciństwie, a powoduje problemy w życiu dorosłym. Skupia się na stworzeniu bezpiecznej relacji między klientem i terapeutą. Zwykle jest to długoterminowa terapia.
Psychoanaliza
Skoncentrowana na pracy z wypartymi doświadczeniami ze wczesnego dzieciństwa, które powodują problemy w dorosłym życiu. Często analizuje się sny i wolne skojarzenia. Zwykle terapia jest długoterminowa ,sesje mogą odbywać się kilka razy w tygodniu.
Terapia systemowa
Skoncentrowana na funkcjonowaniu klienta w kontekście jego środowiska rodzinnego i społeczno – kulturowego. Celem jest zmiana zbyt sztywnej struktury rodziny i zmiana granic w relacjach rodzinnych (zbyt płynnych lub zbyt sztywnych). Zwykle terapia jest długoterminowa.
Mindfulness
Skoncentrowany na świadome i nieoceniające skierowanie uwagi na bieżące chwile. Celem jest doświadczanie życia tu i teraz. Wiąże się z pracą nad myślami, medytacją.
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
Skoncentrowana na teraźniejszości i przyszłości oraz rozwiązaniu bieżącego problemu klienta w oparciu o jego zasoby.Skoncentrowana na funkcjonowaniu klienta w kontekście jego środowiska rodzinnego i społeczno kulturowego.
Terapia schematu
Integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny i gestalt. Skoncentrowana na rozpoznaniu i zmianie nieprzystosowawczych schematów osobistych.
LGBTQA
Terapia, której celem jest pomoc osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym w problemach związanych z płcią, seksualnością, tożsamością, orientacją seksualną, relacjami (partnerskimi, rodzinnymi, społecznymi).
Terapia uzależnień
Skoncentrowana na doprowadzaniu do całkowitego zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych. Celem jest powrót do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz wprowadzenie nowych wzorców zachowań i sposobów radzenia sobie.