licencjat Wojciech Gęszczak

Języki: Angielski , 日本語 , Polski , 中文
specjalizacje: japoński
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
osoby dorosłe, młodzież licealna
doświadczenie:

2 lata

Typ wizyt:
Lekcja wideo 60 minut - 50 PLN (Wideo )
stosowane metody:

Ustalam cele Uczniów i dopasowuję program do ich potrzeb. W trakcie nauczania zwracam uwagę na elementy, które sprawiają Uczniom więcej problemów i opracowuję indywidualne metody wyrównywania braków w opanowaniu materiału. Korzystam z różnych podręczników i materiałów zgromadzonych na zasadzie wolnego dostępu, a także przygotowanych przeze mnie w dotychczasowej praktyce nauczania języka japońskiego.

biografia:

X 2017-obecnie: GRAND Centrum Edukacyjne (Toruń): lektor języka japońskiego

IX 2017-obecnie: IV LO w Toruniu: nauczyciel podstaw języka japońskiego

III 2016 – VI 2016 Szkoła języków obcych Queen’s School (Toruń): lektor języka japońskiego

X 2015 – III 2016 Szkoła języków obcych Queen’s School (Toruń): lektor języka japońskiego (praktyki)

kwalifikacje:

2016-obecnie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: studia II stopnia (filologia: japonistyka, specjalność: translatoryka)

2015: Certyfikat znajomości języka japońskiego JLPT N1

2014-15 - NUE (Nara University of Education), Nara: roczne stypendium Ministerstwa Edukacji, Sportu i Turystyki Japonii

2012-16 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: studia I stopnia (filologia: japonistyka)