Monika Wandzik

Języki: Polski
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
Dowolny
doświadczenie:

3 lata

Typ wizyt:
Dieta Online 60 minut - 100 PLN (Wideo )
Trening online 60 minut - 70 PLN (Wideo )
stosowane metody:

Diety, plany suplementacji, treningi online