mgr Marlena Stradomska

Języki: Angielski
Dziedziny doradztwa:
Lokalizacja:
PL , Plac Litewski 5
wiek klientów:
dzieci, młodzież, dorośli
doświadczenie:

7 lat doświadczenia

od 2011 roku:

 • praca z klientem trudnym,
 • praca z osobami po próbach samobójczych,
 • praca z osobami z myślami samobójczymi,
 • praca z osobami w trakcie/lub po rozwodzie,
 • praca z pacjentami w klinikach i szpitalach psychiatrycznych,
 • praca z dziećmi autystcznymi,
 • praca z osobami z Zespołem Aspargera,
 • praca z dziećmi i rodzicami wracającymi zza granicy (Chiny, Wielka Brytania, Japonia),
 • praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi (lęki, depresja, apatia, brak możlwości prawidłowego funkcjonowania w środowisku)
 • prowadzenie warsztatów specjalistycznych,
 • prowadzenie badań focusowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • praca ze studentem "w kryzysie",
 • praca w placówkach socjoterapeutycznych i inne.
Typ wizyt:
30 minut - 50 PLN (Telefon )
30 minut - 50 PLN (Czat )
60 minut - 70 PLN (Gabinet )
30 minut - 50 PLN (Gabinet )
60 minut - 70 PLN (Telefon )
Niezależne usługi:
- 50 PLN
stosowane metody:

wywiad psychologiczny,

terapia psychologiczna,

metody warsztatowe,

dialog motywacyjny,

interwencja kryzysowa,

i inne...

biografia:

Pracownik naukowy, asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Psychologii UMCS)

Kierownik Placówki Socjoterapeutycznej – Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Oddział Lublin

Psycholog w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera w Lublinie

Stażystka w Instytucie Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Lublin

Trener Zespołu Trenerów Programu Kultura Rozwoju, Fundacja 11 Muz, Łódź

Koordynator w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach działań woluntarystycznych Centrum Wolontariatu, Lublin

Wiceprezes Koła Naukowego Psychologów UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie

Stażystka w socjoterapeutycznym Towarzystwie Nowa Kuźnia, Lublin

Wolontariusz programu pomocowego w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rzecz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Lublin

Wolontariusz w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Lublin

Wolontariusz w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym
„MISERICORDIA”, Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego, Lublin

kwalifikacje:

Studia doktoranckie: kierunki: Psychologia, UMCS Lublin

Studia magisterskie kierunek Psychologia UMCS Lublin

Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne UMCS Lublin

Podyplomowe studia: Psychologia transportu, WSEI w Lublinie

Certyfikowany Kurs Trenerski I stopnia w ramach Fundacji 11 Muz, Warszawa

Trening interpersonalny, Ośrodek Terapii Psychodynamicznej, Towarzystwo Nowa Kuźnia, Lublin

Semestr „0” Studia Psychoterapeutyczne, Laboratorium Psychoedukacji LPS, Warszawa

Ten expert przyjmuje na żywoPlac Litewski 5


20-080 Lublin