magister Magdalena Frąckowiak

Języki: Angielski , Polski
Lokalizacja:
PL
doświadczenie:

3 lata

Typ wizyt:
Długa konsultacja 50 minut - 100 PLN (Wideo )
Długa konsultacja 50 minut - 80 PLN (Czat )
Krótka konsultacja 20 minut - 40 PLN (Czat )
Krótka konsultacja 20 minut - 60 PLN (Wideo )
stosowane metody:
 • terapia poznawczo - behawioralna,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoedukacja,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening kontroli złości,
 • trening asertywności,
 • poradnictwo seksuologiczne,
 • trening relaksacji.
biografia:
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu (04.2013 - 06.2013),
 • Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania w Poznaniu (06.2013 - 11.2013),
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (09.2016),
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", ośrodek terapeutyczny w Głogowie (09.2015 - 12.2016),
 • Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie (01.09.2015 - do chwili obecnej).
kwalifikacje:
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia,
 • dwuletnie podyplomowe studia z Seksuologii Klinicznej: Opiniowanie, Edukacja, Terapia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, studia podyplomowe kwalifikacyjne pedagogiczne.