mgr Klaudia Pawicka

Języki: Polski
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
3- 99 lat
doświadczenie:

3 lata

Typ wizyt:
Konsultacja krótka 30 minut - 50 PLN (Czat )
Konsultacja krótka 30 minut - 50 PLN (Telefon )
Konsultacja długa 60 minut - 100 PLN (Czat )
Konsultacja długa 60 minut - 100 PLN (Telefon )
biografia:
 • Dom Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej w Warszawie.
 • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
 • Prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Zakrzewie Kościelnym.
 • Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wilcza.
kwalifikacje:
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie: Psychologia Kliniczna, dodatkowa specjalność: Psychoterapia i Terapia Seksualna.
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Instytut Zastosowań Psychologii: studia podyplomowe: Seksuologia Kliniczna.
 • Dziecko z FASD
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
 • Zasady postępowania w przypadku przemocy seksualnej w rodzinie
 • Empatia w komunikacji NVC