Izabela Szurgut

Języki: Angielski
specjalizacje: angielski
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
dzieci, młodzież, osoby dorosłe
doświadczenie:

7 lat

Typ wizyt:
60 minut - 50 PLN (Wideo )
stosowane metody:

metody Callana, nauka przez powtarzanie za lektorem zwrotów i zdań. metody interaktywne, nauka poprzez naukę utworów muzycznych metoda dramy, odgrywanie scenek sytuacyjnych

biografia:

od 2010 roku nauczyciel języka angielskiego w szkłach podstawowych i lektor jezyka angielskiego w tym Business English

kwalifikacje:

Studia licencjackie na kierunku filologia angielska Metodyczne nauczycielskie podyplomowe studium językowe dla nauczycieli języka angielskiego