magister Ewa Pióro

Języki: Angielski , Español , Polski
Lokalizacja:
PL , Mokotowska Warszawa
wiek klientów:
Osoby dorosłe, młodzież i dzieci od 5 roku życia
doświadczenie:

5 lat

Typ wizyt:
Konsultacja Krótka 30 minut - 60 PLN (Wideo )
Konsultacja Krótka 30 minut - 60 PLN (Czat )
Konsultacja Długa 60 minut - 100 PLN (Czat )
Konsultacja Długa 60 minut - 100 PLN (Wideo )
stosowane metody:

Psychologia poznawczo-behawioralna Trening asertywności Psychoedukacja Reedukacja Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze Doradztwo psychologiczne

biografia:

Doświadczenie zawodowe: od 03.11.2014 – praca w przedszkolu Montessori ,,Mądre główki” jako psycholog – terapeuta

od 10.2015 - praca w poradni psychologicznej ,,Sukces” (diagnozy, konsultacje, psychoterapia)

04.2014 – praca w przedszkolu ,,Ala ma Kota” jako terapeutka dziecka z autyzmem

01.03.2013 – 14.06.2013 praca w przedszkolu ,,Pomarańczowa Ciuchcia” jako terapeutka ,,cień” dziecka z problemami emocjonalnymi i społecznymi (diagnoza ADHD i Zespołu Aspergera).

Staże: 02.04.2013 – 28.06.2013 staż kliniczny na Odziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w grupie medycznej Vertimed – w tym obserwacja intensywnej psychoterapii grupowej, sporządzanie codziennych raportów z sesji, omawianie przebiegu terapii oraz udział w superwizji zespołu terapeutycznego, indywidualny kontakt z pacjentami.

01.10.2012-21.12.2012: staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w Szpitalu Wolskim - w tym prowadzenie psychoedukacji, treningu asertywności, filmoterapii, biblioterapii i indywidualny kontakt z pacjentami.

20.10.2010 – 30.08.2011: staż w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Dom” - w tym prace biurowe, pomoc w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej dla dzieci oraz udział w prowadzeniu grupy umiejętności wychowawczych dla kobiet

01.10.2007- 30.06.2008: praktyka studencka w ramach modułu - indywidualne zajęcia z dzieckiem z ADHD

kwalifikacje:

2004 – 2009: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Studia magisterskie jednolite, zakończone uzyskaniem tytułu magistra psychologii Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT Szkolenie z podstawowych zagadnień diagnostyczno – terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS Szkolenie I stopnia z Terapii Ręki Szkolenie z Grafomotoryki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu PTR

Ten expert przyjmuje na żywoMokotowska Warszawa