Magister Bartosz Wiszniewski

Języki: Polski
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
Dzieci, młodzież, dorośli.
doświadczenie:

1

Typ wizyt:
Konsultacja 60min - video 60 minut - 30 PLN (Wideo )
Konsultacja 60min - czat 60 minut - 30 PLN (Czat )
Konsultacja 30min - video 30 minut - 20 PLN (Wideo )
Konsultacja 30min - czat 30 minut - 20 PLN (Czat )
stosowane metody:
 1. Trening pewności siebie.
 2. Trening Grupowy Zastępowania Agresji (ART)
 3. Dialog Motywujący.
 4. Elementy Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.
 5. Metody warsztatowe.
biografia:
 1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - wychowawca.
 2. NOVE CENTRUM ROZWOJU - Psycholog w przedszkolu z dziećmi z orzeczeniem. Prowadzenie zajęć "Terapia poprzez Teatr".
 3. White Hill - psycholog. Zdalne wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych konsultacji, analiz i opracowań dla uczniów biorących udział w projekcie.
 4. Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka - praktyka diagnostyczna.
kwalifikacje:
 1. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - psychologia.
 2. Trening Grupowy Zastępowania Agresji (ART).
 3. Dialog Motywujący - Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii.
 4. Trening pewności siebie - Program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej.
 5. Jak prowadzić rozmowy z wychowankami - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA.
 6. Być ojcem, być sobą. Jak prowadzić warsztaty dla ojców dzieci 0-6 lat.
 7. Pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 8. Terapia Poznawczo - Behawioralna Dzieci i Młodzieży - Centrum CBT