Adam Śliwiński

Języki: Polski
specjalizacje: trener personalny
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
osoby dorosłe i młodzież
doświadczenie:

2 lata

Typ wizyt:
Konsultacja dietetyczna/treningowa 60 minut - 60 PLN (Wideo )
Dobór i omówienie odpowiedniej diety/planu treningowego 60 minut - 80 PLN (Wideo )
stosowane metody:

Ankieta, Wywiad, Konsultacja, Wyznaczenie celów, Dobór diety, treningu i suplementacji, Weryfikacja wyników, Wzbogacanie i modyfikacja dotychczasowych założeń

biografia:

Praca na stanowisku trenera personalnego, instruktora fitness i dietetyka sportowego

kwalifikacje:

Certyfikat ukończonego kursu: Trenera Personalnego z dietetyką sportową MEN Centrum Kształcenia Kadr Sportowych "Olimpiakos"

Certyfikat ukończonego kursu: Basic Sport Nutrition - Podstawy Dietetyki Sportowej Premium Sport Academy

Certyfikat ukończonego kursu: Gym Workout Theory - teoria treningu Premium Sport Academy