Adam Malicki

Języki: Angielski , Deutsch
specjalizacje: angielski, niemiecki
Lokalizacja:
PL , Warszawa
wiek klientów:
od 12 lat
doświadczenie:

5 lat

Typ wizyt:
60 minut - 50 PLN (Wideo )
stosowane metody:

Omawianie ksiazek oraz filmów , rozmowa o hobby albo ciekawostkach

biografia:

Prywatne korepetycje.

kwalifikacje:

Deutsch-Polnische Begegnungsschule - Willy Brandt Schule Kurs Lektorski z Maciejem Jabłońskim