25 min
60,00 zł
55 min
120,00 zł

Aleksandra Kłosowska

You can select a different day by swiping the calendar or clicking on the arrows below
poprz. tydz.
poprz. dzień
nast. dzień
nast. tydz.
Języki : Angielski , Polski
Lokalizacja:
PL
wiek klientów:
18+
doświadczenie:
2
stosowane metody:
-Poradnictwo psychologiczne
-Psychoedukacja
-Doradztwo i towarzyszenie w procesie zmiany
-Dialog motywujący
biografia:
Nazywam się Aleksandra Kłosowska. Z wykształcenia jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalizacją w obszarze psychologii pracy i stresu. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na Uniwersytecie SWPS. Uzyskałam wpis do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem E-263.

Zakres moich badań dotyczy Psychologii Stresu oraz Psychologii Lotniczej. Jestem pełnoprawnym Członkiem European Association for Aviation Psychology ubiegając się jednocześnie o Certyfikat Psychologa Lotniczego. Jestem współautorką publikacji: „Personality according to the ”Big Five” Model and Styles of Coping with Stress among Aircraft Crew Members” oraz „Differential Diagnosis of Subjective Workload and Styles of Coping with Stress among Aircraft Crew Members” w Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology. Moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są zarówno z obszarem Human Resources, dzięki którym zdobyłam wiedzę i umiejętności dotyczące procesów rekrutacyjnych, jak i z lotnictwem.

Obecnie jestem właścicielką firmy Personality Center (www.personalitycenter.pl). Rozwijam się w obszarze Life Coachingu (poprawa komunikacji, prezentowanie swoich potrzeb, budowanie samooceny, motywacji, odkrywanie pasji). W odniesieniu do radzenia sobie ze stresem pragnę kształcić się w kierunku Mindfulness.
kwalifikacje:
1.
10.2014- 06.2015; Psychologia Transportu, Uniwersytet SWPS
10.2009- 03.2014; Psychologia, specjalizacja Psychologia Pracy i Stresu, UKSW

2.
- Kurs Pedagogizacyjny uprawniający do pracy na stanowisku Psychologa w placówkach oświatowych,
- Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem E-263
Tak będzie wyglądał twój prywatny profil po zalogowaniu (tylko Ty go będziesz widzieć).