W czym i komu pomagamy
Zaburzenia Nastroju i Depresja
Opis
Pytania
Związane są min. ze stanami obniżonego nastroju, spadkiem motywacji , niezdolnością do przeżywania przyjemności lub ze stanami podwyższonego nastroju, bardzo dużej aktywności i niskiego samokrytycyzmu. Takie stany mogą występować naprzemiennie.
Zaburzenia Osobowości
Opis
Pytania
To zaburzenia psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprawidłowe wzorce relacji z środowiskiem, mogące powodować trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz zaburzenia zachowania.
Uzależnienia
Opis
Pytania
Stan, który charakteryzuje się czasowym lub stałym przymusem przyjmowania określonej substancji psychoaktywnej (m.in. alkohol, narkotyki, leki) lub wykonywania określonej czynności (np. hazard, zakupy, seks).
Zaburzenia odżywiania
Opis
Pytania
Zaburzenia odżywiania przejawiają się w zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym. Zwykle związane są z nadmiernym odchudzaniem się lub kompulsywnym objadaniem się.
Dzieci
Opis
Pytania
Zaburzenia psychiczne u dzieci objawiają się inaczej niż u dorosłych. Jednak dotykają ich podobne stany emocjonalne. m.in. depresja. Jej oznaką może być np. irytacja, pobudzenie, napady płaczu, czy też konflikty. Wszelkie nieprawidłowości w psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka negatywnie wpływają na jego rozwój.
Lęki, Stres i Trauma
Opis
Pytania
Lęk i strach charakteryzują się przeżywaniem obaw, przykrości i stresu. Zatem stres jest również jednym z przeżyć związanych z lękiem. To zespół negatywnych stanów i emocji przyczyniający się do zmian fizjologicznych (m.in. podwyższone ciśnienie), pojawiający się się jako reakcja na działanie różnego typu czynników niekorzystnych dla danej osoby.

Trauma to inaczej uraz psychiczny, czyli trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Doprowadza do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka..
LGBT
Opis
Pytania
Osobom z Grupy LGBT często towarzyszą problemy natury psychicznej, związane z akceptacją swojej orientacji seksualnej (przez siebie lub innych), wykluczeniem społecznym, czy też wynikające z uwarunkowań politycznych i kulturowych.
Dysocjacyjne i Psychotyczne
Opis
Pytania
Dysocjacja stanowi jeden z najsilniejszych mechanizmów obronnych. W dosłownym tłumaczeniu oznacza rozdzielenie. Nieświadomość zaczyna generować różne dolegliwości fizyczne, by odwrócić jej uwagę od niechcianych myśli i uczuć lub usprawiedliwić niepodejmowane działania. Może przerodzić się w utratę kontroli nad świadomością lub w czasową modyfikację cech osobowości (albo poczucia tożsamości).
Zaburzenia psychotyczne są związane z utratą zdolności do oceny rzeczywistości lub postrzeganiem jej w zniekształcony sposób. Mogą się wiązać także z występowaniem omamów i urojeń.
Coaching i Motywacja
Opis
Pytania
Jest proces "psychicznego szkolenia", realizowany poprzez metody związane z psychologią który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju (psychospołecznego lub zawodowego), polepszaniu efektów działania oraz osiąganiu swoich celów.
Seniorzy
Opis
Pytania
Starość to naturalne zjawisko zachodzące w życiu każdego człowieka. Powoduje jednak pewne zmiany w zakresie funkcjonowania indywidualnego i społecznego a czasami może być podłożem chorób niosących za sobą zaburzenia psychiczne.
Związki i Rodzina
Opis
Pytania
Problemy w bliskich związkach i rodzinie zwykle są złożone i wpływa na nie wiele czynników. Przeważnie są związane z sytuacjami kryzysowymi (m.in. rozstanie, rozwód, zdrada), problemami w komunikacji lub mogą wynikać z indywidualnych trudności takich jak depresja lub problemy osobowościowe.
Żałoba
Opis
Pytania
Żałoba to negatywny stan psychiczny i emocjonalny, który nie pozwala normalnie funkcjonować. Dotyczy ona nie tylko śmierci bliskiej osoby. Możemy ją przeżywać po rozstaniu, po zakończeniu szkoły, po utracie pasji czy sensu życia.
Zaburzenia Seksualne
Opis
Pytania
To stany patologiczne, związane z seksualnością człowieka na tle psychologicznym lub fizjologicznym. Wpływają się one na powstawanie dysfunkcji w funkcjonowaniu seksualnym i przyczyniają się do powstawania negatywnych stanów emocjonalnych.
Zaburzenia Snu
Opis
Pytania
To wszystkie nieprawidłowości, dotyczące długości i jakości snu, które zakłócają funkcjonowanie człowieka w ciągu dnia, powodując złe samopoczucie.

KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY ZOBACZYĆ NASZE SPECJALIZACJE I METODY