Przemoc domowa - po czym ją poznasz
10 wrz , Jagoda Wojciechowska
Tagi: Depresja, Przemoc w Rodzinie,


Czym jest przemoc domowa?

 

Przemoc w rodzinie to nie tylko przemoc fizyczna względem członka rodziny, ale także dręczenie psychiczne, wykorzystanie ekonomiczne czy seksualne.

Przemoc domowa ma miejsce wówczas, gdy jeden z członków rodziny wyrządza krzywdę psychiczną bądź fizyczną najbliższym, z którymi mieszka. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę i stara się zdominować, poniżyć ofiarę przemocy domowej.

 

Przejawy przemocy w rodzinie:

 

 • Działania sprawcy są świadome oraz zamierzone,

 • Jest to relacja, w której jedna strona jest podporządkowana drugiej. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę, by zdominować ofiarę,

 • Sprawca podejmuje działania naruszające prawa i dobra osobiste osoby, która doświadcza przemocy,

 • Sprawca powoduje szkody psychiczne oraz fizyczne u swojej ofiary.

 

4 podstawowe formy przemocy:

 

 1. Przemoc fizyczna - ta forma przemocy ma miejsce, gdy sprawca narusza nietykalność cielesną ofiary (bije, kopie, popycha, dusi, ciągnie za włosy itp.)

 2. Przemoc psychiczna jest to najczęściej występująca forma przemocy domowej. W tym przypadku zostaje naruszona godność osobista drugiej osoby. Występuje tu szereg zachowań, między innymi: nękanie, śledzenie, szantażowanie, upokarzanie, itp.

 3. Przemoc seksualna - w tej formie przemocy zostaje naruszona strefa seksualna, czyli ofiara zostaje zmuszona do współżycia bądź jest nakłaniana do innych czynności seksualnych. Często w tym przypadku dochodzi do gwałtu. Do tej formy przemocy zalicza się również ocenianie sprawności seksualnych czy też komentowanie wyglądu ofiary, wyśmiewanie itp.

 4. Przemoc ekonomiczna - w tym przypadku zostaje naruszona własność ofiary bądź zostaje ona zaniedbana. Zachowania, które zaliczają się do przejawów przemocy ekonomicznej to między innymi: okradanie ofiary, niszczenie cudzej własności, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedanie wspólnego majątku, branie kredytu bez wiedzy drugiej osoby itp. Zaliczamy tu także zaniedbanie dzieci przez rodziców.

 

Fazy przemocy

 

 1. Faza narastania napięcia – w początkowej fazie oprawca staje się drażliwy, zaczyna wszczynać awantury, atakuje słownie swoją ofiarę. Osoba krzywdzona zaczyna uspokajać sprawcę i usprawiedliwia jego zachowanie.

 2. Faza ostrej przemocy – w tej fazie sprawcy puszczają nerwy, daje im upust i wpada w szał. W tym przypadku najmniejszy pretekst może wyprowadzić agresora z równowagi. Ofiara po doświadczeniu przemocy jest w szoku, ale z czasem zaczyna sobie wszystko racjonalizować, przyczyn zachowania partnera poszukuje w sobie.

 3. Faza miesiąca miodowego – do sprawcy przemocy dochodzi, że granice zostały przekroczone, zaczynają go dręczyć wyrzuty sumienia. Sprawca stara się naprawić wszystkie błędy i wszystko wynagrodzić swojej ofierze. Agresor zmienia swoje zachowanie, staje się miły, uprzejmy, czuły, daje prezenty, zapewnia ofiarę, że więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Ofiara wybacza swojemu oprawcy, wierzy mu na słowo, znów jest zakochana.

Pamiętaj cykl się zaczyna od nowa! W razie doświadczania przemocy warto porozmawiać z psychologiem online.

 

Podsumowanie

 

Na świecie jest wiele osób doświadczających przemocy w rodzinie. Osoby doświadczane przemocy potrafią latami ukrywać swoje cierpienie. W ten sposób chronią agresora przed odpowiedzialnością karną.

Ofiarom przemocy jest bardzo trudnoo przyznać się do swojego cierpienia, ich bierne zachowanie często jest spowodowane wstydem, że ich oprawcą jest najbliższa osoba.

Życie w ciągłym strachu i stresie doprowadza nas do samodestrukcji. Warto porozmawiać z psychologiem online i otrzymać poradę psychologiczną. Jest wiele platform, na których są prowadzona terapia psychologiczna online bądź czat z psychologiem 24. Warto pamiętać, że podczas konsultacji psychologicznej online jest się anonimowym.

Pamiętaj, nie warto się zadręczać, zacznij walczyć o siebie i swoje życie!

 

 

Literatura:

Browne K., Herbert M., (1998) Zapobieganie przemocy domowej. Warszawa PARPA 

Bowker. L.H. (1986) Ending the violence. Montreal. Learning Publications, Inc. 

Kubacka-Jasiecka,D., Lipowska-Teutsch A.(1997) red; Wobec przemocy. Kraków. ALL 

Lipowska-Teutsch A., (1997) Rodzina a przemoc. Warszawa. PARPA. 

Mellibruda J.,(1996a) Pułapka niewybaczonej krzywdy., Warszawa, IPZ. 

Mellibruda J.: (1996) Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa, CRSS. 

Mellibruda, J.(1998).Przemoc domowa. W: O przemocy domowej - poradnik dla lekarza pediatry. Warszawa: PARPA.. 

Pośpiszyl I.(1994), Przemoc w rodzinie. Warszawa. WSiP 

Sasal , D. (1998)., Niebieskie karty. Warszawa. PARPA.Autor
Jagoda Wojciechowska
Zobacz profil

KONSULT.EXPERT
TWÓJ OSOBISTY
SPECJALISTA ONLINE

najnowsze artykuły