3 czynniki leczące w psychoterapii.
07 lut , Anna Frączkowska
Tagi:


Psychoterapia jest niezwykle popularną formą pomocy. Rozważając wizytę u specjalisty bądź korzystając z jej dobroczynnych właściwości warto uświadomić sobie jakie czynniki wpływają na to, że psychoterapia działa i jest skuteczna. Co pomaga w psychoterapii? Prowadzono na ten temat liczne badania. Na szczególną uwagę zasługują badania Michaela J. Lamberta i Benjamina M. Oglesa, profesorów psychologii z Uniwersytetu Brighama Younga, które dowiodły skuteczności psychoterapii. Z racji specyfiki pracy konkretnego psychoterapeuty mogą się one nawzajem przeplatać – podział ten nie jest sztywny i zależy od konkretnej terapii. Są to następujące czynniki:

Czynniki związane ze wsparciem

do których zaliczamy: pozytywną relację terapeutyczna, przymierze terapeutyczne, doświadczenie ulgi, spadku napięcia oraz zaufanie do osoby terapeuty;

 

Czynniki związane z uczeniem się nowych rzeczy:

otrzymywanie informacji zwrotnych, wgląd, uczenie się poznawcze, zmiana oczekiwań dotyczących własnej skuteczności, korektywne doświadczenie emocjonalne;

 

Czynniki związane z działaniem:

zmiana zachowania, poznawcza kontrola zachowania, podejmowanie ryzyka, modelowanie, sprawdzanie rzeczywistości, doświadczanie sukcesu;

 

Na gruncie polskim badania zrobił Jan Czesław Czabała, polski profesor psychologii, który wymienił następujące czynniki leczące:


Czynniki związane z relacją terapeutyczną:

- nowe doświadczenie w relacji z inną osobą – praca nad urazowymi relacjami z dzieciństwa, z innymi osobami. Pacjent doświadcza nowej relacji, spotyka się z odmiennym zachowaniem, innymi reakcjami terapeuty niż to dotychczas miało miejsce w życiu pacjenta  (zrozumienie, brak obarczania poczuciem winy, brak "rad" typu weź się w garść itp.);

- zwiększenie podatności pacjenta na sugestię – większa sugestywność i otwartość na różne interpretacje;

- wzbudzanie nadziei;

- zachęcanie pacjenta do aktywności, odpowiedzialności, współpracy;

 

Czynniki związane z nowymi doświadczeniami emocjonalnymi:

- odreagowanie emocjonalne – katharsis, uwolnienie się od przeżywanych uczuć;

- przywrócenie zdolności do rozpoznawania swoich uczuć, wykorzystywanie ich dla własnych działań – doświadczenie pozytywnej roli uczuć negatywnych w radzeniu sobie z problemami życiowymi;

- korektywne doświadczenia emocjonalne z terapeutą;

 

Czynniki związane z nowymi możliwościami poznania siebie i otoczenia:

- zmiana oceny przeszłości, dotychczasowych doświadczeń życiowych;

- zmiana oceny samego siebie i otoczenia;

- zmiana oceny przyszłości, korygowanie katastroficznych myśli, przyjmowanie nowych perspektyw;

 

Czynniki związane z doświadczaniem nowych sposobów zachowań:

 

- eksperymentowanie z nowymi zachowaniami;

- uświadamianie sobie konsekwencji własnych zachowań (nawet brak reakcji to również reakcja! która niesie za sobą jakieś skutki);

- doświadczanie konsekwencji swoich zachowań;

 

Eric Kandel, wybitny neurobiolog amerykański, laureat Nagrody Nobla  w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2000 r.: "Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się."


Reasumując współczesne metaanalizy wyników badań nad skutecznością psychoterapii wskazują przede wszystkim na jakość relacji terapeutycznej, jako główny czynnik umożliwiający leczenie zaburzeń emocjonalnych. W ramach procesu terapeutycznego kształtuje się przymierze terapeutyczne z pacjentem, dzięki któremu następuje rozpoznanie czynników zakłócających czy zaburzających stopień funkcjonowania. Siła przymierza wpływa na proces poszukiwania nieuświadomionych mechanizmów, ukrytych potrzeb, nierozwiązanych konfliktów oraz lepszego przyjmowania oddziaływań terapeuty.

         

Dla prawidłowego rozwoju człowiek potrzebuje mieć zapewniony odpowiedni stopień poczucia bezpieczeństwa. Dlatego ważnym czynnikiem leczącym, jest tworzone podczas sesji terapeutycznych poczucie bezpieczeństwa. Dzięki klimatowi zaufania pacjent może przepracować trudne obszary psychiczne swojego życia, tak aby mógł osiągnąć wymagane cele (efektywniej podejmować wyzwania życiowe, nie popełniać tych samych błędów etc.) Staje się to możliwe dzięki pogłębiającemu się wglądowi, czyli uświadomieniu sobie z pomocą psychoterapeuty istoty swoich trudności. Czynniki leczące powinny doprowadzić do przeżycia korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego. To doświadczenie daje możliwość zdystansowania się, uwolnienia od przeżyć, myśli czy doświadczeń, które do tej pory zakłócały lub uniemożliwiały optymalne funkcjonowanie.

 

Aktualnie powodzeniem cieszą się terapie online, które są skuteczne w wielu różnych życiowych i psychicznych trudnościach. Stają się jednym z najważniejszych instrumentów ochrony zdrowia, ze względu na komfort Klientów, którzy mogą anonimowo i w bezpiecznych warunkach korzystać z pomocy specjalisty.

 

 


 

Literatura:

J. Czabała: Czynniki leczące w psychoterapii

S. Kratochvil: Psychoterapia


 Autor
Anna Frączkowska
Zobacz profil

KONSULT.EXPERT
TWÓJ OSOBISTY
SPECJALISTA ONLINE

najnowsze artykuły